Cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền là trò chơi, được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích

Nhân sinh cảm ngộ 06/05/20, 19:30

Trong cuộc đời này, còn sống chính là thắng lợi, kiếm tiền chính là trò chơi, khỏe mạnh mới là điều cần thiết, vui vẻ hạnh phúc là điều mọi người mong ước nhưng khi kết thúc sinh mệnh, được trở về nơi tốt đẹp mới là mục đích. Dưới đây ...

Đời người, như vậy sẽ hạnh phúc hơn

Nhân sinh cảm ngộ 03/05/20, 15:30

Đời người vô thường, nhưng luôn có những điều là chân lý, và chân lý của hạnh phúc là... Sống trên đời, cần biết cảm nhận sự ấm áp, tốt đẹp. Cần biết kiên cường, tin tưởng và tuân thủ. Không để tinh thần suy sụp, trống rỗng và mù ...

End of content

No more pages to load