Gió lạnh từng cơn vẫn thét gào
Đường về hoang hoải bước chuênh chao
Lưa thưa nếp lá … Trông mòn mỏi
Quạnh quẽ dòng thi … Rớt nghẹn ngào

Gió lạnh từng cơn vẫn thét gào, đường về hoang hoải bước chuênh chao (Ảnh: Pinterest)

Nhớ đột trăng tròn thơm nén trầm
Thương mùa lúa chín bạc hoa cau
Người xa vạn lý đường hai nẻo
Khắc khoải trong đêm tiếng xạc xào.

Người xa vạn lý đường hai nẻo, khắc khoải trong đêm tiếng xạc xào. (Ảnh: Sohu)

Bút Liên