Bước tới đèo Vân cảnh vắng teo
Rõ ràng trước mắt bức tranh treo
Một vùng bể cả cơn triều dậy
Đôi cụm rừng sâu tiếng gió reo.

Đường sắt xe quanh còi dậy đất
Đầu non ác lặn bóng nghiêng đèo.
Xung quanh phong cảnh, mình trơ trọi
Văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu.

Xung quanh phong cảnh, mình trơ trọi, văng vẳng lừng xa giọng cuốc kêu. (Ảnh: stylenews.vn)

Cuốc kêu văng vẳng ở đâu đâu
Trời nước mênh mông lẫn một màu.
Thành cổ rêu phong sương nhuộm đá
Bia xanh chữ lợt sung trơ đầu

Đường đời thành hai chòm mây bạc
Tiến cử anh hùng ngọn gió lau.
Nhìn cảnh nước non non nước ấy
Ngàn xưa dâu bể chạnh lòng đau!

Cuốc kêu văng vẳng ở đâu đâu, trời nước mênh mông lẫn một màu. 

Bích Khê

Xem thêm: