Chợt trở mình thức giấc ,
Vầng trăng chếch trên đầu.
Từng vòng tròn vàng khé,
Chắc chị Hằng đi đâu?
Chắc chú Cuội đã ngủ?
Tiếng cọ sừng rất rõ,
Tiếng nặng nề thân trâu…

Thôi chợp mắt một tý,
Đêm đã đi rất sâu,
Phố vắng im ắng lạ,
Những đèn vàng gặp nhau…

Tít đầu xa ngoái lại,
Cặp trẻ cầm tay nhau,
Tung tăng hun hút mãi,
Đèn vàng tỏ theo sau…

Phố vắng im ắng lạ, những đèn vàng gặp nhau… (Ảnh: doigio.vn)

Bỗng rào rạt tiếng chim,
Không gian như đầy lại,
Đêm vẫn còn thức đấy,
Tiếng hót ngọt trời xanh,
Vòm xanh cao lên mãi …

Trong quầng đêm chưa tỏ,
Có một cặp chim chuyền,
Chẳng giữ ý giữ tứ,
Giọng cứ líu cứ lo…

Rồi ràn rạt quanh đây,
Tầng cao rồi tầng thấp,
Chỗ gần rồi chỗ xa,
Tiếng thì nghe lánh lót,
Nốt cao trầm thiết tha…

Bỗng rào rạt tiếng chim, không gian như đầy lại (Ảnh: 500px)

Cả một giàn hợp xướng,
Rộn ràng trên sân nhà,
Đàn chim ơi hãy hát,
Trầm giọng vào bao la.

Ta cũng vừa mở nhạc ,
Văn vắt, ánh dương loà…
Nối hai cực vũ trụ
Nối các dãi Thiên Hà
Năng lượng loang loáng chảy
Xung Quán vào bao la…

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||0c40b247b__

Ad will display in 09 seconds