Chẳng thể trách trời không trong xanh mãi
Bởi lòng em cũng lúc tạnh lúc mưa…
Có ngày buồn, buồn biết mấy cho vừa
Những lúc vui, vui như chưa từng vậy!

Sông Hương ơi! Dấu chi trong dòng chảy?
Man mác sầu, gieo mấy có vừa đâu?
Có ai dò thấu được nỗi nông sâu
Thôi cứ giữ cho riêng mình, em nhé!

Chẳng thể trách trời không trong xanh mãi, bởi lòng em cũng lúc tạnh lúc mưa… (Ảnh: Pinterest)

Sáng nay mưa…Mở lòng sông đón lệ
Đã buồn rồi, thêm nữa có làm sao!
Để đất trời không còn mãi trách nhau
Em vẫn đó, sẻ chia cùng nhân thế!

Con sông em, giữa dòng đời trôi nhẹ
Những buồn vui, được mất bỗng xa xôi
Mùa lại mùa, con nước cứ đầy vơi
Em rồi lại sẽ là em muôn thuở…

Mùa lại mùa, con nước cứ đầy vơi Em rồi lại sẽ là em muôn thuở… (Ảnh: netnews.vn)

Từ Nguyễn

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video2.dkn.tv||7925f2d59__