Đá chồng lên đá chênh vênh
Không tay chân bám vào mênh mông trời,
Chơi vơi mỏi níu chơi vơi
Đá Ba Chồng muốn nói lời gì đây?

Trời cao, biển rộng, đất dầy
Bàn tay con tạo đặt bày mà ra?
Lầu son gác tía nguy nga
Nay xây mai đổ cũng là tự nhiên?

Chênh vênh Đá Ba Chồng ở Đồng Nai. Ảnh: Báo Bình Phước

Nào ai biết trước phận mình
Ấm êm thời trẻ, lênh đênh tuổi già?
Bao la tình mẹ, nghĩa cha
Bát nhang nhãng thắp thì ra đá chồng?

Ba hòn đá hẳn cao hơn
Đá cô độc đá cô đơn rỗng ngày?
Hình như giữa đúng và sai
Đồng Nai ít nhất có hai cách nhìn…

Kim Chung

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||9983cd854__