Chân lội trong bùn tay vin cành đước
Tôi gặp mùa xuân ở đất Mũi Cà Mau
Thuyền thấp thoáng trong màu xanh như chuốt
Nắng hong phơi, ong bay rợp trên đầu

Ai giăng lưới sóng hát lời mời mọc
Tôi như say hương mật của đồng bằng
Đưa bàn tay phấn bay vàng như thóc
Mùa xuân ơi, gió chướng cũng vừa sang…

Ai giăng lưới sóng hát lời mời mọc, tôi như say hương mật của đồng bằng (Ảnh: taringa.net)

Chiều đã xuống bạn chài vang tiếng hát
Lửa bập bùng soi sông nước vào xuân
Bầy chim đậu nơi cùng trời cuối đất
Buồm ngủ yên, cá trắng xóa khoang thuyền

Cười hả hê, rượu tràn trên miệng bát
Khô cá kèo, cá bống khói nồng thơm
Siết chặt tay chúc mọi điều tốt đẹp
Bạn chài ơi, biển đập mãi bên thềm!

Siết chặt tay chúc mọi điều tốt đẹp, bạn chài ơi, biển đập mãi bên thềm! (Ảnh: naturebuildshealth.com)

Nhật Thu