Tới Cần Thơ
nhớ Cần thơ
Nước trong gạo trắng
nắng chờ bến sông

Gió sông Hậu
tóc bềnh bồng
Xõa nghiêng
vườn trái Chín Hồng bao ăn

Bến Ninh Kiều
mắt trời xanh
Lục bình tím
ngắm Cái Răng xa mờ

Bến Ninh Kiều về đêm. Ảnh: Cần Thơ Tourist

Bằng Lăng chiều
trắng cánh cò
Cồn Sơn
buông một bài thơ thưa vần

Ai về
Bình Thủy rượu tăm
Chỗ ngồi chỗ đứng
chỗ nằm vô tư

Cần Thơ
vừa cuối mùa khô
Những cơn mưa
đến bất ngờ rồi đi…

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||675e7dbae__

Từ Khóa: