Đường xưa lối cũ còn đây
Người đâu chẳng thấy… phượng gầy dáng mong
Mái trường năm tháng rêu phong
Còn đây ký ức vẫn chưa xa rời

Mái trường năm tháng rêu phong, còn đây ký ức vẫn chưa xa rời (Ảnh: quanghoa.net)

Bao năm kỷ niệm trường xưa
Tháng năm nắng hạ chông chênh bão lòng
Phượng đỏ lặng lẽ hoa rơi
Bao năm gắn bó đến ngày ve ran

Phượng đỏ lặng lẽ hoa rơi, bao năm gắn bó đến ngày ve ran (Ảnh: Voicefun)

Bạn xưa lớp cũ yêu thương
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương xa vời
Dù có đi bốn phương trời
Vẫn luôn ghi nhớ một thời học sinh

Thanh Thiện

Xem thêm: