Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Gió bên tai
Trời xanh thắp nến trên đầu
Ba ngày giữa nhân gian
Thời gian có bao lâu

So với ba vạn sáu ngàn ngày
dằng dặc cuộc bể dâu?

Đời người phù du
Ngắn ngủi xiết bao!
Một thoáng quay đầu
Lưu Nguyễn nhập Thiên Thai

Từ Thức về làng cũ
Không tìm lại cõi Tiên
Rơi lệ giữa trời sâu …

Đời người phù du. Ngắn ngủi xiết bao! (Ảnh: pinterest.com)

Ba ngày bao tóc trắng trên đầu
Danh, Lợi, Tình vầy vò khổ lòng nhau.
Kẻ này yêu thương
Kẻ kia ruồng bỏ

Cùng chung ngọn gió
Nồm bên Đông
Mà buốt giá tuyết trời Tây
Biết phù vân, là giả tạm một vẩn mây

Có ai được ba ngày
Hội tụ đủ niềm vui
Lòng thanh, mắt trẻ thơ ngây?
Hãy cho ta ba ngày

Nhập vào Tịnh Độ
Không bị Nghiệp giày vò khốn khổ
Không phải qua những ải nạn đau lòng
Ai trong mọi người
Được sống vậy không?

Không bị Nghiệp giày vò khốn khổ. Không phải qua những ải nạn đau lòng. (Ảnh: Pinterest.com)

Ba ngày suối chảy thành sông,
Chập chùng ba ngày,
Sông thành biển mặn…
Bảy tỷ người ngụp lặn,
Trong nước mắt của ba ngày …

Niềm vui ngắn ngủi
Nỗi buồn nhân đôi.

Cần Chính lại thôi,
Pháp cũ lệch nghiêng rồi!

Cần Chính lại thôi. Pháp cũ lệch nghiêng rồi! (Ảnh: dkn.tv)

La Vinh