Em đã từng nghe
Chuyện về một người đàn bà
Yêu một người đàn ông
Tha thiết.
Người đàn ông đi trên cát
Người đàn bà theo sau
Vốc những dấu chân
đưa lên má mình hôn.

(Ảnh: Facebook)

Khi cát dấu chân đã chất đầy lên
Người đàn bà gục xuống
Người đàn ông vẫn đi mải miết
Giữa đời, như không.

Người đàn bà vĩnh viễn nằm đây
Cát của dấu chân giờ thành cát đắp lên ngôi mộ.
Chuyện xa xăm về tình yêu đơn lẻ
Lẽ nào biển kể riêng em.

(Ảnh: jendelainspirasi.com)

Chiều, một mình đối mặt trước mênh mông
Nghe biển nhắc đừng dại khờ như cát!
Anh – mặt trời xa lắc
Hoàng hôn lặn vào em.

Hồng Oanh