Trong dòng sông dài của lịch sử, rất nhiều dân tộc đều có lưu truyền lại những dự ngôn của riêng mình, những dự ngôn ấy đóng vai trò như là lời cảnh báo và cũng là lời gợi ý cho hậu nhân.

Xem thêm: Kỳ 1

Tiết lộ phương thức tránh tai họa và dịch bệnh trong các dự ngôn

Rất nhiều dự ngôn Đông – Tây đều miêu tả hậu quả thảm khốc 10 người còn 1 do Đại họa gây ra. Nhưng đồng thời, tất cả các dự ngôn lịch sử có liên quan này đều tiết lộ làm thế nào tránh tai họa. Theo đó, trong Đại họa, sẽ có một Thánh nhân xuất thế. Tất cả người tin theo và người thiện lương cuối cùng sẽ được Thánh nhân cứu vớt, từ đó bước vào kỷ nguyên hoàn toàn mới của lịch sử, còn người bị đào thải trong Đại họa đều là những người không tin theo và là người ác.

Trước khi thảo luận chi tiết cụ thể làm thế nào tránh được tai họa và dịch bệnh, đầu tiên chúng ta nói rõ một chút về hai dự ngôn mà bài viết dùng làm căn cứ: Ngũ Công Kinh của Phật gia, và Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh của Đạo gia.

Theo nghiên cứu của các học giả hiện đại, Ngũ Công Kinh khởi nguồn từ “Chuyển Thiên Đồ Kinh” vào thời cuối đời Đường và thời Ngũ Đại hơn 1000 năm trước. Sau này các triều đại có xuất hiện những phiên bản với tên gọi khác nhau nhưng nội dung giống nhau. Nó thuật lại chi tiết về Đại nạn có tính hủy diệt xảy ra vào thời mạt kiếp mà Ngũ Công Bồ Tát núi Thiên Thai dự ngôn, đồng thời dự ngôn trong Đại họa có Thánh nhân cứu thế “Minh Vương” xuất thế, “thay đổi càn khôn”, khiến thiên hạ bước vào thời thái bình thịnh thế tươi đẹp mới hoàn toàn.

Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh được ghi chép trong kinh điển của Đạo gia là Đạo Tạng. Các học giả cho rằng: 10 quyển đầu là kinh văn nguyên thủy, ghi chép về tai họa to lớn xảy ra vào thời mạt kiếp do Thái Thượng Đạo Quân giảng thuật cho Đạo sĩ Vương Thoán ở núi Kim Đàn Mã Tích vào những năm cuối đời Tây Tấn, đồng thời dự ngôn khi đó sẽ có Thánh nhân cứu thế “Chân Quân” xuất thế, “canh tân trời đất”, khiến thiên hạ bước vào thế giới hoàn toàn mới tươi đẹp vô cùng.

Cũng có nghĩa là, hai bộ dự ngôn Ngũ Công Kinh và Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh là của Phật gia và Đạo gia truyền lại cho thế nhân, hơn nữa là dự ngôn miêu tả riêng về tai họa to lớn thời mạt kiếp. Vì đây là dự ngôn Thần truyền, những điều Thần trông thấy này không chỉ hạn cuộc ở hiện tượng bề ngoài trong không gian của nhân loại, mà là vượt qua hiện tượng bề mặt trông thấy thực chất ở trong thời không khác.

Ví như trong Ngũ Công Kinh miêu tả Ma Vương và quỷ dịch bệnh, Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh miêu tả Ma Vương và quỷ dịch bệnh, đều là đến để đào thải những người không tín Thần và người ác trong không gian của nhân loại, hoặc là những sinh mệnh ở thời không khác được Thần sai đến bảo hộ người tín Thần và người thiện lương. Những miêu tả trong các dự ngôn đã nói rõ: Biểu hiện của Đại họa trong thời không của nhân loại chỉ là hiện tượng bề mặt, mà những hành động của những sinh mệnh trong những thời không khác mới là thực chất đằng sau quyết định những hiện tượng bề mặt này.

Trong Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh miêu tả rằng: “Khi đó có một Đạo sĩ, sáng lập Pháp Tam Động, Thiên nhân đều đến hộ Pháp”. “Thế nhân không biết người này là từ Thiên thượng giáng sinh xuống, thấy thế gia ô trọc độc ác, tự cầu Tiên Đạo độ hết thảy mọi người. Con người không biết chân tướng của Thánh nhân, trái lại lại cười chê. Làm sao đây, làm sao đây. Những người như thế này, sau sẽ bị trọng tội, tội đọa vào trong nước lửa của địa ngục Xích Liên, ba ngàn ức kiếp không có đường thoát ra”.

(1) Người không tín theo và người ác bị đào thải trong đại họa

“Người thế gian độc ác, không tin lời chí ngôn, nay có Tam Động Kinh xuất hiện, không biết tiếp thu. Quỷ dịch bệnh và binh đao, sát hại chúng sinh, chúng sinh chết hết”.

(2) Người tin theo và người thiện lương được Thần bảo hộ và không bị tai họa làm hại

“Nay có người tín phụng Tam Động, ba nghìn Ma Vương bảo hộ”; “Nam nữ có những người tiếp thu Tam Động thì Quỷ Vương kính phụng, không dám xâm phạm”; “Quỷ Vương các loại đều bảo hộ những người theo Tam Động này, không để họ bị dịch bệnh” v.v…

“Người theo Pháp sư Tam Động thì Ma Vương bảo hộ. Nếu để họ bị nguy hại và dịch bệnh thì Ma Vương phải chịu tội, bị bổ đầu làm 80 phần”

(3) Người nhiễm dịch bệnh nếu được tín đồ của Thánh nhân cứu vớt thì sẽ khỏi bệnh

“Nơi có người theo Thánh nhân cứu người, Thiên nhân và Lực sĩ đều bảo hộ trợ giúp, khiến người bệnh khỏi. Người khỏi bệnh thì Thiên nhân và Ma Vương đợi được thăng lên; người bệnh không khỏi thì các ngươi hãy chờ chết”.

“Người bệnh nếu được tín đồ của Pháp sư Tam Động cứu vớt, thì những con quỷ này sẽ tự khắc được Thiên nhân đem đi. Nếu không đi thì Lực sĩ Tam Thiên ắt sẽ trảm”.

“Các tín đồ nói với người mê muội, khiến người ta tiếp thu Tam Động, thì có thể thoát khỏi mọi nguy nạn xâm hại”.

Trong dự ngôn nói rõ rằng phương pháp mà các tín đồ của Thánh nhân “hành đạo cứu người” là nói rõ để chuyển biến nhân tâm.

Ảnh minh họa: Shutterstock.

Theo những miêu tả như trên trong các dự ngôn, trước Đại dịch hung dữ đoạt mạng liên tục kéo dài nhiều năm này, có người e rằng trốn tránh không được, nhưng lại có người không lây nhiễm được: Vận mệnh của một sinh mệnh trong đại họa này dường như hoàn toàn quyết định bởi sự lựa chọn từ nội tâm chính mình, nhất là thái độ đối với Pháp của Thánh nhân.

Ngũ Công Kinh của Phật gia cũng có miêu tả tương tự: “Bất kể giàu hay nghèo, người tôn kính (Pháp của Thánh nhân) thì tự an khang, nếu có người không tin thì khó mà được thấy năm thái bình”. “Người ác không kính không tin, khó tránh khỏi bị Trời diệt”. “Kẻ ác không tin nên bị tiêu diệt, người thiện được trông thấy Thánh Minh Quân”. “Mười phần dân chết 9 phần, chỉ lưu lại một phần người hiền lương hành thiện, người ác muốn thoát thì ngàn kế cũng không được” v.v…

Mặc dù Ngũ Công Kinh và Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh cũng nhấn mạnh sự kính tín đối với bản thân kinh văn, nhưng như Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh có viết rằng: “Pháp của Đạo sĩ, lấy Tam Động làm đầu”, tức là Pháp của Thánh nhân mới là căn bản. 

Vì vậy, so sánh các dự ngôn khác thì rất nhiều phiên bản của Ngũ Công Kinh đã miêu tả rất nhiều về danh tính của Thánh nhân cứu thế “Minh Vương”, còn Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh lại miêu tả nhiều về tác dụng Pháp của Thánh nhân có thể cứu người tránh tai họa. Nếu chân tâm kính tín, kính đó thì cũng không thể không chân tâm kính tín Thánh nhân và Pháp của Thánh nhân.

Các dự ngôn nổi tiếng liên quan cũng có miêu tả tương tự. Ví dụ như “Kim Lăng tháp bi văn” (Văn bia tháp Kim Lăng) của Lưu Bá Ôn có miêu tả rằng: Trong đại họa, “người gặp mãnh hổ khó tránh”. Có nghĩa là những người mê hoặc, tin theo “mãnh hổ” (tức người tuổi hổ và tập đoàn lợi ích mà họ đại biểu), thì đều khó thoát khỏi đại kiếp nạn này. Đồng thời trong đại họa, “có thể gặp Mộc Thố thì mới thọ”, tức là những người có thể tiếp thu và tin Thánh nhân “Mộc Thố” thì mới có thể bình an vượt qua đại kiếp nạn.

Kỳ thực “Văn bia tháp Kim Lăng” ám chỉ kẻ châm ngòi cho Đại họa xảy ra là Giang Trạch Dân (tuổi Hổ) đích thân thao túng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp quy mô lớn những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhất là Giang đã huy động tuyên truyền dối trá rợp trời dậy đất, khiến thế nhân bị lừa dối, sẽ mất tính mạng trong đại họa.

Xem lại “Năm Tý Sửu dịch khởi bên sông” (Tý Sửu chi niên giang biên khởi) trong Ngũ Công Kinh, dường như cũng giống như trong “Văn bia tháp Kim Lăng”: Câu này không chỉ miêu tả thời gian và địa điểm của đại dịch, mà còn nói ra tên họ của người chịu trách nhiệm gây ra tai họa có tính hủy diệt này: Do “Giang” gây ra.

Giang Trạch Dân vì tâm đố kỵ biến thái đã bức hại những người đi theo Chân Thiện Nhẫn (ảnh: Epochtimes).

Khải Huyền trong Kinh Thánh là dự ngôn Thần truyền phương Tây, đã miêu tả tình hình Đại họa thời mạt kiếp của lịch sử. Nó miêu tả rằng, những người không tin và người ác bị đào thải trong tai họa là chỉ những người “hèn nhát, không tin, đáng ghét, sát nhân, dâm loạn, dùng tà thuật, thờ biểu tượng Satan, và tất cả những người nói lời giả dối”, còn những người được cứu vớt là những người thiện lương tin vào Đạo của Thần, và không mang “dấu ấn của con thú (đại diện cho Satan).

Trong Khải Huyền của Kinh Thánh thì Chiên Thiên Chúa (cũng gọi là Vương của vạn vương, Chủ của vạn chủ) là Chúa Cứu Thế trong Đại họa: Ngài dùng máu của mình để mua lại con người từ các phương, các dân tộc, các quốc gia, bảo họ trở về với Thần”. Chiên Thiên Chúa trong thời kỳ mạt kiếp của lịch sử truyền Pháp trong dân gian, được gọi là “Đạo của Thần”. Tín đồ của Ngài bị Satan và đại diện nhân gian của nó bức hại và tàn sát tàn khốc. “Đạo của Thần” tiếng Anh là “The Word of God”, có thể dịch là “Pháp của Chủ Thần”.

Hé mở quan trọng trong các dự ngôn lịch sử là làm thế nào tránh được tai họa và dịch bệnh đã cho thấy có thể sẽ xảy ra biến số lịch sử.

Biến số của tai họa trong dự ngôn

Thực ra nếu chúng ta xem các dự ngôn lịch sử và những sự kiện lịch sử đã xảy ra, thì sẽ thấy kết quả có chỗ tương đồng, cũng có chỗ khác biệt.

Những kết quả so sánh có chỗ tương đồng là: từ năm 2000 trở về trước, những sự kiện lịch sử xảy ra so với các dự ngôn lịch sử thì hầu như không khác biệt.

Nhưng những kết quả có sự khác biệt là: Bắt đầu từ năm 2000, một số sự kiện mang tính tai họa so với tình hình tai họa mà các dự ngôn miêu tả sẽ xảy ra ở thời kỳ mạt kiếp thì dường như có khác biệt lớn. Ví dụ:

(1) Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh đã miêu tả khá nhiều về dịch bệnh SARS xảy ra năm Nhâm Ngọ (2002) và Quý Mùi (2003), đồng thời dự ngôn “Bệnh Sars” sẽ gây ra tổn thất sinh mệnh rất lớn cho Trung Quốc: “Mười người thì chết 3, 4”. Nhưng thực tế, tổn thất sinh mệnh mà “bệnh SARS” gây ra không đạt đến mức “Mười người thì chết 3, 4” như trong dự ngôn.

(2) Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh cũng dự ngôn sau dịch bệnh Sars là lũ lụt lớn năm 2004: “Giáp Thân (2004) đến, lũ lụt không lâu”, và lũ lụt gây ra “Tai họa Giáp Thân chết hết”. Mặc dù năm 2004, ở nhiều nơi của Trung Quốc có xảy ra lũ lụt, nhưng tổn thất sinh mạng cũng không nặng nề. Và trận đại thủy xảy ra năm 2004 thực sự gây ra “Tai họa Giáp Thân chết hết” là sóng thần 2004, nhưng lại xảy ra ở Nam Á, không xảy ra ở Trung Quốc. 

(3) Ngũ Công Kinh dự ngôn “Năm Tuất Hợi nổi đao binh”; Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh cũng dự ngôn năm Mậu Tuất (2018): “Đàn ông bị đi lính, cũng có người khóc trở về, vợ trông thấy phân ly, mỗi người đuổi nhau đi”. Dường như Chiến tranh thế giới lần thứ 3 trong dự ngôn là bắt đầu xảy ra vào năm 2018 từ một số xung đột quân sự dần dần mở rộng, mà Trung Quốc là một trong các quốc gia bị cuốn vào. Nhưng cuộc xung đột quân sự trên phạm vi thế giới này dường như đã chuyển thành xung đột thương mại, tức là “Đại chiến thế giới” trong dự ngôn đã trở thành Đại chiến thương mại thế giới khởi đầu từ năm 2018.

(4) Nếu Chiến tranh thế giới lần thứ 3 đã được tiêu trừ thì “Thiên hỏa” (lửa trời), tức là chiến tranh hạt nhân trong dự ngôn cũng được tiêu trừ. Quan sát cục diện thế giới hiện nay, thực sự tồn tại nguy cơ đại chiến thế giới và chiến tranh hạt nhân. Nhưng những nguy hiểm này dường như đang càng ngày càng  được ngăn chặn. Cũng có nghĩa là, những đại họa xảy ra thời kỳ mạt kiếp được nói đến trong các dự ngôn đã xảy ra biến số rồi, được giảm yếu hoặc tiêu trừ.

Đồng thời sự tương đồng khi so sánh kết quả là: Trung Quốc thực sự có “Đại Pháp” đang truyền. Hơn nữa, người tôn trọng, tiếp thu hoặc tín ngưỡng rất đông đảo, phân bố và truyền rộng khắp các quốc gia trên thế giới.

Theo những lời hé mở của Thái Thượng Động Uyên Thần Chú Kinh và những dự ngôn khác, thay đổi đại họa này chỉ là vì có Thánh nhân truyền Pháp vào thời kỳ mạt Pháp ngày nay, người tin theo ngày càng nhiều, từ đó dẫn đến một số sự kiện tai họa lớn trong các dự ngôn được giảm nhẹ hoặc trừ bỏ. Hơn nữa, đây là nguyên nhân duy nhất có thể khiến những biến số của những tai họa lớn trong các dự ngôn trở thành của hiện thực lịch sử.

Thực ra xem các dự ngôn lịch sử Đông – Tây, kết cục của vở kịch lớn của lịch sử này và vũ đài trung tâm cao trào nhất xoay quanh không phải là nơi nào khác, mà chính là Trung Quốc. Đây có lẽ chính là tại sao các dự ngôn cuối cùng tất cả đều chỉ về một nơi: Phương Đông.

Lời kết

Từ rất nhiều dự ngôn trên thế giới mà xét, lịch sử nhân loại dường như đã bước đến thời khắc cực kỳ then chốt – Đại kết cục của vở kịch lớn lịch sử sắp diễn ra. Nhưng trong những an bài của lịch sử xưa kia, thì kết cục của vở kịch lớn lịch sử này lại là sự hối hận vô cùng thảm khốc và khắc cốt ghi tâm: Thế nhân bị mê hoặc bởi Satan (Thánh Kinh – Khải Huyền), hoặc Mãnh hổ (Văn bia tháp Kim Lăng) nên không tín Thần, làm ác, dẫn đến bị đào thải thảm hại trong Đại họa, mức độ hủy diệt đến mức “mười người còn một”.

Nhưng đồng thời với việc lịch sử an bài đại họa và đại đào thải thì lịch sử cũng an bài phương thức tránh tai họa và đào thải. Vào thời khắc kết thúc vở kịch lớn lịch sử này, tất cả các sinh mệnh đều được trao cơ duyên công bằng để lựa chọn và quyết định tương lai chính mình: Một sinh mệnh nếu muốn thay đổi kết cục bi thảm được an bài trong lịch sử quá khứ của mình, bình an vượt qua tai họa và bước vào kỷ nguyên hoàn toàn mới của lịch sử, thì biện pháp duy nhất chính là lựa chọn Tín Thần và Thiện lương.

Cùng với việc vở kịch lớn của lịch sử nhân loại đang đi đến hồi kết, nhất là bởi vì Thánh nhân truyền Pháp, và càng ngày càng nhiều người lựa chọn cải biến vận mệnh, có thể khiến những an bài ban đầu của lịch sử từ nay về sau sẽ xảy ra thay đổi, cũng khiến những cao trào trong vở kịch cuối cùng của giai đoạn lịch sử này chứa đầy hoài niệm và chấn động tâm can.

Đối với một số bạn đọc mà nói, có thể một số sự tình sắp xảy ra mà dự ngôn miêu tả thì khó mà tin được. Nhưng bất kể thế nào, trước những tình hình Đại dịch đang xảy ra trước mắt, ở thời khắc then chốt của sinh mệnh này, người xưa có câu nói trí tuệ có thể khiến mọi người thọ ích: “Thà tin là có, chớ tin là không”.

Trầm tĩnh lại suy nghĩ, trước sự lựa chọn giữa Thiện và Ác, Sống và Chết rõ rành rành, thì còn có lý do gì đáng để đưa ra sự lựa chọn đánh cược cho sinh mệnh trân quý của mình?

Hãy nhìn trung thu năm Thìn ấy
Bọ dòi có ở khắp mọi nhà
Dịch khởi bên sông năm Tý Sửu
Người chết vạn vạn thiếu quan tài

Mỹ nhân má hồng chảy máu chết
Châu báu vàng bạc hóa thành tro
Tuy có ruộng đất không ai lấy
Lầu cao nhà lớn hóa thành mồ

Áo gấm đai vàng người đâu thấy
Xương khô bầu bạn với cỏ cây

(Ngũ Công Kinh)

Trong thời khắc then chốt này của lịch sử mong các bạn có thể nắm bắt được vận mệnh của bản thân, đưa ra sự lựa chọn hợp với ý Trời, thiện với người, thiện với mình – Sự lựa chọn của các bạn có lẽ sẽ giúp cho bạn thậm chí giúp nhân loại vượt qua kết cục lịch sử cực kỳ bi thảm khiến con người hối hận khôn nguôi này.

Theo Vương Tịnh Tư, NTDTV
Thiên Hoa – An Bình biên dịch

Video: 50 phút vĩnh hằng: Bộ phim miêu tả vụ tự thiêu giả chấn động Trung Quốc gần 20 năm trước

videoinfo__video3.dkn.tv||ed9185261__

Từ Khóa: