Lời: Tịnh Thực, 
Tác khúc: Trình Thanh
Diễn xướng: Phượng Ca
Diễn tấu dương cầm: Emily

Mời các bạn lắng nghe ca khúc tại đây

上天賜萬物 大地蘊富足
Thượng thiên tứ vạn vật, đại địa uẩn phú túc.
撥雲望日出 攬月仙姿舞
Bát vân vọng nhật xuất, lãm nguyệt tiên tư vũ.
清風搖花樹 甜香沁肺腑
Thanh phong diêu hoa thụ, điềm hương thấm phế phủ.
金蓮生淨土 綠草舖歸途
Kim liên sanh tịnh thổ, lục thảo phô quy đồ.
主佛降甘露 慈悲法船度
Chủ Phật hàng cam lộ, từ bi Pháp thuyền độ.
善者惜洪福 緣歸回天路
Thiện giả tích hồng phúc, duyên quy hồi thiên lộ.
心淨真念出 如意登仙府
Tâm tịnh chân niệm xuất, như ý đăng tiên phủ.
感恩創世主 敬拜謝救贖
Cảm ân Sáng Thế Chủ, kính bái tạ cứu thục.

Dịch thơ
Thiên thượng ban vạn vật, đại địa tích đủ phú.
Vén mây mặt trời mọc, thưởng nguyệt tiên khiêu vũ.
Gió mát lay nhành hoa, tỏa hương thấm buồng phổi.
Sen vàng sinh tịnh thổ, cỏ xanh phô đường về.
Phật Chủ giáng cam lồ, từ bi thuyền Pháp độ.
Người thiện tích hồng phúc, cơ duyên đường về Trời.
Tâm tịnh chân niệm xuất, như ý đăng Tiên phủ.
Cảm ân Sáng Thế Chủ, kính bái tạ cứu độ.

Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch