Các vụ vi phạm với tổng trị giá hơn 251,3 triệu USD đã được tiết lộ sau khi kết quả kiểm toán nội bộ do Bộ Quốc phòng Ukraina thực hiện được công bố.

Ông Yurii Dzhyhyr, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina, trong cuộc phỏng vấn với Ukrinform cho biết: 

“Các vi phạm, và các quyết định tắc trách đối với tài sản có tổng trị giá hơn 10 tỷ hryvnia đã được phát hiện trong quá trình điều tra kiểm toán. 

Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina, kiểm toán nội bộ đã xác định được những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn.và cần phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn các vi phạm. ” 

Và nhờ thực hiện các khuyến nghị kiểm toán đã tiết kiệm được 37,8 triệu USD.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, tất cả các đơn vị của Bộ Quốc phòng đều phải chịu sự kiểm toán.

Theo ông Yurii Dzhyhyr, quá trình kiểm toán này sẽ không thể nhanh chóng. Vì Bộ Quốc phòng là một cơ chế khổng lồ với số lượng đơn vị cơ cấu đáng kể. 

Tuy nhiên, theo ông này, cứ vài năm một lần, ít nhất các khu vực có nguy cơ cao phải được kiểm tra giám sát để có thể đưa ra kết luận và hướng xử lý phù hợp. 

Được biết, Bộ Quốc phòng Ukraina hiện có 5,3 tỷ USD ứng trước mở để mua vũ khí, thiết bị quân sự và các hàng hóa khác cho quân đội.