Những mặt hàng hái ra tiền trong tháng cô hồn

Khác 19/08/18, 07:08

Nhiều người có quan niệm kiêng mua sắm trong tháng cô hồn để tránh xui xẻo. Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời gian hốt bạc cho những tiểu thương kinh doanh các mặt hàng liên quan đến đời sống tâm linh như vòng phong thủy tránh tà ma, đồ ...

End of content

No more pages to load