Biết sống vì người khác: tiêu chí hàng đầu khiến các bạn trẻ luôn trở nên ‘đặc biệt’…

Cha mẹ thay đổi 22/09/18, 14:43

Tục ngữ có câu: ‘Gieo nhân nào thì gặt quả nấy’, phải gieo nhân ‘giúp đỡ người khác’ thì mới mong nhận được quả ‘người khác giúp đỡ mình’. Bởi thành công của mỗi người đều được xây dựng trên nền tảng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Các bạn trẻ ...

End of content

No more pages to load