Kết nhầm tân nương tân lang, hay là do Trời định?

Văn hóa 06/06/22, 06:00

Mua đồ có chuyện mua nhầm đồ, nhưng kết hôn cũng có thể nhầm người sao? Trong lịch sử, chân thực đã có chuyện như vậy xảy ra. Vậy điều này là "nhầm thật" hay "nhầm giả"? Liệu có nhầm không? Ai nhầm chứ ông Trời không hề nhầm! Vào mùa ...

End of content

No more pages to load