“Phật độ người hữu duyên” là như thế nào?

Văn hóa 14/08/16, 23:21

Người thành tâm kiên chí, noi theo chỉ thị của Phật dăn dạy sẽ dần thoát ly khỏi bể khổ. Không cố gắng kiên chí và thành tâm thì vĩnh viễn không thoát ly nổi bể khổ. Một vị tín đồ thành kính và sùng bái đạo đang lúc gặp phải một trận ...

End of content

No more pages to load