Đêm ngày 31/1 tới, ba hiện tượng kỳ ảo hiếm gặp của Mặt Trăng là siêu trăng, trăng máu, trăng xanh sẽ hội tụ cùng nhau trên bầu trời. Đây là một sự kiện đã vắng bóng sau hơn 150 năm.

Các quốc gia ở Châu Đại Dương, vùng tây bắc Châu Mỹ và Châu Á, bao gồm Việt Nam sẽ có thể quan sát hiện tượng. Đây là một dịp hiếm có cho các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên văn, cũng như bất kỳ ai muốn chiêm ngưỡng cảnh tượng “trăm năm có một” này.

siêu trăng, trăng máu, trăng xanh hội tụ ngày 31/1
Hiện tượng trăng máu. Ảnh: Manitoba Important Bird Areas Program
siêu trăng, trăng máu, trăng xanh hội tụ ngày 31/1
Hiện tượng trăng xanh. Ảnh: eprakone.org
siêu trăng, trăng máu, trăng xanh hội tụ ngày 31/1
Hiện tượng siêu trăng. Ảnh: highlife.sk

Video:

Quý Khải