Theo Nghị định vừa được chính phủ ban hành, doanh nghiệp được phép khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ thay vì mức trần 50% như trước đây.

Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu lực từ ngày 15/07/2018. Theo Nghị định này, trần khuyến mại 50% được dỡ bỏ và doanh nghiệp có thể thực hiện các chương trình giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ.

Cụ thể, trong trường hợp doanh nghiệp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại, giảm giá) thì được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ. Hạn mức khuyến mại, giảm giá 100% cũng được áp dụng với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng quyết định.

Từ 15/7, doanh nghiệp được phép khuyến mại 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ
Hạn mức giảm giá tối đa 50% là bất hợp lý, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi không thể bán hàng để thu hồi vốn trong những thời điểm như kinh tế khó khăn.

Ngoài những trường hợp nêu trên, Nghị định này quy định không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa cho các trường hợp như hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của nhà nước; hàng thực phẩm tươi sống; hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất kinh doanh.

Quy định mới được coi là một bước tiến dài so với quy định hiện hành và dự thảo trước đây.

Theo các doanh nghiệp, trần khuyến mại 50% là bất hợp lý và không phù hợp với nền kinh tế thị trường. Quy định này tồn tại nhiều năm qua đã gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp khi họ không thể bán hàng để thu hồi vốn trong những thời điểm như kinh tế khó khăn, sức mua của người tiêu dùng xuống thấp, hàng hóa tồn kho cao, dòng tiền bị ngưng trệ.

Trong khi đó, thực tế, nhiều ngành nghề như công nghệ thông tin hay thời trang, các sản phẩm, mẫu mã liên tục thay đổi. Tuy nhiên, nếu như doanh nghiệp muốn bán hàng tồn kho của mình với mức giả rẻ hơn 50% để xả hết hàng thì cũng không được bởi “quy định không cho phép”.

Nguyễn Trang