Nhiều smartphone trong tháng trước được điều chỉnh giảm giá cả triệu đồng. Đặc biệt chiếc Samsung Galaxy S10 giảm đến 3 triệu đồng.

Loạt giảm giá các smartphone đáng chú ý vào tháng 9