Cuối ngày 3/4, Ngân hàng Nhà nước vừa lên tiếng khẳng định thông tư 22 chỉ hướng dẫn về hạch toán kế toán đối với các tổ chức tín dụng, không điều chỉnh về hoạt động kinh doanh vàng nói chung.

Cụ thể, về quy định tại thông tư số 22 có hiệu lực từ 1/4, vàng được coi là một loại ngoại tệ trong hạch toán kế toán và khi quy đổi ra VND để lập báo cáo tài chính với các ngân hàng, đơn vị tính là “chỉ” vàng 99,99%.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này được kế thừa từ quy định hạch toán kế toán đối với vàng tại quyết định 479 ban hành vào năm 2004 và thông tư số 10 ban hành cùng năm.

Thông tư số 22 chỉ sửa đổi, bổ sung nội dung, kết cấu của một số tài khoản để phù hợp với các quy định tại thông tư số 200 về chế độ kế toán doanh nghiệp và phù hợp với thực tiễn hoạt động ngày càng đa dạng của các tổ chức tín dụng.

Mặt khác, quy định về phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế về ngoại tệ và vàng đối với các tổ chức tín dụng đảm bảo tuân thủ Luật kế toán năm 2015 và hướng tới phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế.

“Thông tư 22 chỉ hướng dẫn về hạch toán kế toán đối với các tổ chức tín dụng, không điều chỉnh về hoạt động kinh doanh vàng nói chung. Hoạt động kinh doanh vàng được quy định tại Nghị định số 24 và các quy định của pháp luật liên quan”, Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Trước đó trên thị trường xôn xao thông tin từ ngày 1/4 vàng được xem là một ngoại tệ khiến nhiều người hoang mang, lo lắng vì không biết việc mua bán vàng ngoài những nơi quy định có vi phạm pháp luật hay không, nếu nhờ ngân hàng giữ hộ vàng sau này sẽ nhận vàng hay nhận VND…

Hoàng Kỳ