Lương bình quân cao nhất của lao động làm việc tại doanh nghiệp nhà nước (cổ phần nhà nước) là hơn 5,2 triệu đồng/tháng, cao hơn 1 triệu đồng so với mức lương bình quân của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Theo Infonet, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 12/7 đã công bố kết quả khảo sát tiền lương, thu nhập và đời sống của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2018. Cuộc khảo sát được thực hiện trên 3.000 lao động tại 150 doanh nghiệp đủ các loại hình ở 25 tỉnh và thành phố.

Kết quả khảo sát cho biết tiền lương cơ bản hàng tháng của người lao động (làm đủ giờ công, ngày công) nhận được trung bình là 4,67 triệu đồng, tăng 4,24% so với kết quả khảo sát năm 2017.

Đáng chú ý, lương bình quân cao nhất thuộc khu vực doanh nghiệp nhà nước (cổ phần nhà nước) là trên 5,2 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, con số này của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 4,2 triệu đồng/tháng.

Ngoài tiền lương cơ bản, người lao động còn nhận được tiền làm thêm giờ, tiền chuyên cần và các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ khác từ doanh nghiệp. Tổng thu nhập trung bình của người lao động (không kể tiền ăn ca) đạt 5,53 triệu đồng/tháng, tăng 1,4% so với kết quả khảo sát năm 2017.

Tiền lương cơ bản chiếm 84,4% tổng thu nhập của người lao động. Trong khi đó, tại doanh nghiệp FDI, tỷ lệ này chiếm 77,3%.

Với tổng thu nhập cá nhân 5,5 triệu đồng, 1 gia đình 2 vợ chồng có tổng thu nhập khoảng 11 triệu đồng/tháng, trong khi mức chi tiêu bình quân của 1 hộ gia đình (4 người) khoảng 7,38 triệu đồng/tháng; mức chi tiêu tối thiểu khoảng 6,5 triệu đồng/tháng.

So sánh thu nhập với chi tiêu của người lao động và gia đình, 17,4% người lao động cho biết có dư dật và tích luỹ; 43,7% cho biết vừa đủ trang trải cho cuộc sống; 26,5 % phải chi tiêu tằn tiện và kham khổ (tăng 5,8% so với năm 2017); 12,5% cho biết thu nhập không đủ sống.

Ngoài ra, kết quả khảo sát còn cho thấy tỷ lệ người lao động bức xúc về tiền lương thu nhập tăng lên, trong khi tỷ lệ hài lòng ngày càng giảm.

Từ khảo sát thực tế và tính tới các yếu tố về tăng trưởng kinh tế, lạm phát, năng suất lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 là 8%.

Theo Tuổi trẻ, Hội đồng Tiền lương Quốc gia ngày 9/7 đã nhóm họp phiên đầu tiên bàn về phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2019. Tại phiên họp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – đại diện cho phía người lao động, đã đưa ra phương án tăng lương thêm 8%; trong khi VCCI – đại diện giới chủ sử dụng lao động đề xuất không tăng. Cuối phiên thương lượng, bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương quốc gia đưa ra đề xuất mức tăng lương tối thiểu năm 2019 là 5,3%. Phương án này chưa nhận được sự đồng thuận nên Hội đồng sẽ họp phiên thứ hai vào cuối tháng 7.

Vỹ An