Flies

A woman walked into the kitchen to find her husband walking around with a fly swatter
“What are you doing?” she asked
“Hunting flies” He responded
“Oh, killing any?” She Asked
“Yep, three males, two females,” he repliced
Intrigued, she asked, “How can you tell?”
“Theree were on a beer can, two were on the phone.”

Ruồi

Một phụ nữ bước vào bếp thấy chồng đang đi lòng vòng với cái vĩ đập ruồi
“Anh đang làm gì vậy?” cô hỏi
“Đập ruồi” – Anh chồng trả lời
Oh, giết được con nào chưa? – cô hỏi
“Có chứ, 3 đực, 2 cái” – anh trả lời
Ngạc nhiên, cô hỏi: “Làm sao anh biết?”
Anh chồng trả lời:
“3 con đậu trên can bia, 2 con trên điện thoại

Facebook

Dad writes on son’s facebook wall:
“Dear Son, How are you?
All are fine here. We miss you a lot
PLEASE! TURN OFF THE COMPUTER AND COME DOWNSTAIRS FOR DINNER!!!

FACEBOOK

Bố viết lên tường Facebook của con trai:
“Con yêu, con thế nào rồi?
Ở đây đều ổn cả. Chúng ta rất nhớ con
LÀM ƠN TẮT MÁY TÍNH VÀ XUỐNG ĐÂY ĂN TỐI

Business logics

Father: ” I want you to marry a girl of my choice.”
Son: “I will choose my own bride!”
“But the girl is Bill Gates’s daughter.”
“Well, in that case…ok”
Next Father Approaches Bill Gates.
“I have a husband for your daughter.”
Bill Gates: “But my daughter is too young to marry!”
“But this young man is a vice-president of the World Bank.”
“Ah, in that case…ok”
Finally Father goes to see the president of the World Bank.
I have a young man to be recommended as a vice president
But i already have more vice-presidents than I need!
But this man is Bill Gates’s son-in-law.
Ah, in that case…ok
This is how busines is done!!!

Logic kinh doanh

Cha: “ta muốn con cưới một cô gái theo sự lựa chọn của ta”
Nhưng con muốn tự chọn cô dâu của mình
Nhưng cô gái này là con gái Bill Gates
À, trong trường hợp đó thì…được ah
Tiếp đến người cha đi gặp Bill Gates
Tôi có một người chồng cho con gái ông
Nhưng con gái tôi còn quá trẻ để kết hôn
Nhưng chàng trai này là phó chủ tịch ngân hàng thế giới
Trong trường hợp đó thì…được
Cuối cùng người cha đi gặp chủ tịch Ngân hàng thế giới
Tôi có một chàng trai trẻ để vào ghế phó chủ tịch
Nhưng tôi đã có nhiều phó chủ tịch hơn số tôi cần rồi
Nhưng người này là con rể của Bill Gates
À, trong trường hợp này thì…được
Đó là cách mà việc kinh doanh vận hành