Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 4: Câu chuyện Biện Hòa Dâng Ngọc

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Biện hòa dâng ngọc và trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • mài giũa tỉ mỉ: carefully carved and polished /ˈkeəfli kɑːvd ænd ˈpɒlɪʃt/
  • chịu khó học tập: study diligently /ˈstʌdi ˈdɪlɪʤəntli/
  • đối nhân xử thế: treat people and matters /triːt ˈpiːpl ænd ˈmætəz/
  • tranh thủ thời gian: make the best of the time /meɪk ðə bɛst ɒv ðə taɪm/
  • gần gũi: get close to /gɛt kləʊs tuː/

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

If a piece of jade is not carefully carved and polished, it cannot be made into a fine and useful object. The same is also true of human beings. If one does not study diligently, one cannot behave appropriately and fit into society. As a child, one should make the best of the time of their youth to get close to good teachers and friends in order to learn manners and the norms of behavior in society, and treat people and matters in appropriate and suitable ways.

Một hòn đá ngọc, nếu không trải qua quá trình mài giũa tỉ mỉ thì không thể trở nên đẹp đẽ và cũng không thể dùng được. Con người cũng vậy, (dù cho có tư chất bẩm sinh rất tốt), nhưng không chịu khó học tập thì cũng không cách nào hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Là con cái, cần phải tranh thủ lúc còn trẻ mà năng gần gũi với thầy tốt bạn hiền, khiêm tốn tiếp thu những lời dạy bảo và khuyên răn, đồng thời học tập lễ nghi đối nhân, xử sự, đối đáp. 

Câu chuyện: Câu chuyện Biện Hòa dâng ngọc (Bian He Offers Jade)

videoinfo__video2.dkn.tv||1b678c97e__

 

Câu hỏi thảo luận:

1. Hidden in the rock, jade needs to be carved and polished to become precious. Our gifts are like hidden jade. What can we do to cultivate our gifts? (Ngọc thô ẩn bên trong hòn đá, cần phải qua gọt giũa mới trở thành ngọc quý. Thử nghĩ xem, ngọc thô trong bên trong đá cũng giống như tài năng thiên phú ẩn giấu bên trong mỗi chúng ta, chúng ta phải làm thế nào mới có thể phát huy hết khả năng thiên phú này?)

2. Why did Bian He insist on giving the piece of jade to King Wu even after his left foot was chopped off? (Biện Hòa mặc dù bị Sở Lệ Vương chặt mất chân trái, nhưng rồi ông lại vẫn đem viên ngọc đó dâng cho Sở Vũ Vương, tại sao ông ấy có thể kiên trì như vậy?)

3. Sometimes the truth cannot be accepted easily, and one often pays a price for telling the truth, but history proves the value of adhering to the truth and telling the truth all the time. Please share your related experience or some examples. (Nhiều lúc chân lý không được người ta dễ dàng tiếp thu, và thường phải trả bằng cái giá nào đó, và rồi kết quả của sự kiên trì đến cùng thường được lịch sử cũng như người đời công nhận. Hãy đưa ra những ví dụ khác để chia sẻ cùng mọi người)

Theo Chánh Kiến