Tâm hồn chúng ta luôn cần được nuôi dưỡng. Một tâm hồn trong sáng, thiện lương có thể mang đến cho chúng ta một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc, và rồi, chúng ta cũng mong muốn có thể đem tình yêu thương trao tặng cho những người khác.

Với loạt bài “Truyện ngắn song ngữ”, chúng tôi lựa chọn những câu chuyện ý nghĩa với các từ vựng đơn giản, dễ học. Ngoài mong muốn giúp quý độc giả có thể cải thiện trình độ tiếng Anh, chúng tôi cũng hy vọng sẽ đem lại cho người học một chút động lực, sự ấm áp, thư thái cùng năng lượng tích cực để có thể tìm thấy niềm vui, đặt tâm trọn vẹn sống từng ngày mặc cho cuộc đời nhiều lúc còn bộn bề, gian truân.

***

There were four friends who hated studying. They partied all night before their exams and planned to skip the test by lying to the professor. So they went to the dean and told him that they had been to a wedding the previous night and on their way back, they had a flat tire. They continued to say that they had to push the car all the way back, as they didn’t have a spare tire and hence, were not in a position to write the exam.

 • hate Ving: ghét làm gì
 • plan to V: dự định làm gì
 • continue to V: tiếp tục làm gì
 • have to: phải làm gì

Có 4 bạn sinh viên không thích học tập. Họ tiệc tùng suốt đêm trước kỳ thi và dự định bỏ qua bài kiểm tra bằng cách nói dối giáo sư. Vì thế, họ đã tới gặp chủ nhiệm khoa và nói với vị giáo sư rằng họ đã tham gia một lễ cưới vào tối qua, trên đường về nhà thì xe bị thủng lốp. Bốn học sinh tiếp tục nói rằng họ phải đẩy xe trên suốt quãng đường về vì không có lốp dự phòng, do đó không thể tham gia kì thi.

The dean listened and agreed to let them take the test on a later date. Happy that they got a second chance, the four friends studied hard and were ready for the exam. On exam day, the dean asked the students to sit in separate classrooms, which the students agreed to.

 • agree to V: đồng ý làm gì
 • let sb V: để cho ai làm gì
 • be ready to V: sẵn sàng làm gì
 • ask sb to V: yêu cầu ai đó làm gì

Chủ nhiệm khoa lắng nghe và đồng ý để bốn sinh viên tham gia kỳ thi vào một ngày sau đó. Rất vui mừng vì có cơ hội thứ hai, bốn sinh viên học tập chăm chỉ và sẵn sàng cho kỳ thi. Vào ngày thi, chủ nhiệm khoa yêu cầu bốn sinh viên ngồi các phòng khác nhau, và họ đồng ý.

The examination paper had only two questions, for a total of 100 marks. The questions were thus:

 1. Your name:
 2. Which tire of the car burst: a) Front left b) Front right c) Rear left d) Rear right

Bài kiểm tra chỉ có hai câu hỏi, tổng điểm là 100. Câu hỏi là:

 1. Tên của bạn:
 2. Lốp xe nào bị nổ: a) Phía trước bên trái b) Phía trước bên phải c) Phía sau bên trái d) Phía sau bên phải

Moral:

You may be smart, but there are people smarter than you in the world.
Có thể bạn thông mình, nhưng trên thế giới nay vẫn còn có những người thông minh hơn bạn.

videoinfo__video3.dkn.tv||58c2a2509__

Ad will display in 09 seconds

Theo Mom Junction
Mai Vy (biên dịch)