Tam Tự Kinh là cuốn sách học vỡ lòng cho trẻ em và được sử dụng cho việc giáo dục tại gia. Học Tam Tự Kinh không chỉ rèn luyện sự hiểu biết về văn hóa truyền thống mà còn giúp trẻ ứng xử những tình huống mà có thể gặp sau này trong cuộc sống. Cuối mỗi bài học là trích đoạn phim gắn liền với những câu chuyện của nội dung bài học. Chuyên mục xin được giới thiệu với độc giả loạt bài học tiếng Anh qua tác phẩm giáo dục kinh điển này.

***

Bài 20: Tăng Tử thay chiếu

Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Tăng Tử thay chiếu, sau đó trả lời các câu hỏi trong phần thảo luận nhé.

Bước 1: Từ vựng cần nhớ

  • lâm bệnh nặng: had a serious illness
  • nằm trên giường: lay down on a bed
  • vô tình phát hiện: accidentally discovered 
  • tấm chiếu trúc hoa lệ: a gorgeous clear bamboo mat
  • quan lớn: high-ranking official 
  • thốt lên lời khen ngợi: uttered some compliments
  • đến khi trời sáng: till dawn
  • quân tử: a gentleman 
  • tiểu nhân: a villain 
  • đã qua đời: passed away

Bước 2: Đọc hiểu nội dung giải nghĩa

The Duke of Zhou composed The Rites of Zhou, which records six kinds of government offices of the Zhou Dynasty and preserves the state-ruling system. Two scholars of the Western Han Dynasty, Dai De and Dai Sheng, annotated The Classic of Rites to elaborate saints and sages’ remarks and complete all kinds of rituals and related musical systems.

Chu Công soạn sách Chu Lễ để ghi lại sáu loại chế độ quan chức của triều đại nhà Chu, bảo tồn thể chế trị quốc. Học giả Đới Đức và Đới Thánh thời Tây Hán đã chỉnh lý và chú thích cuốn Lễ Ký, trong đó trình bày tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ những lời bàn luận của các bậc thánh hiền, và các loại chế độ nghi thức liên quan đến lễ nhạc.

Câu hỏi thảo luận

1.The Duke of Zhou established six official sections of government in order to set up a system that the ruler and the ministers could follow and thus take their own responsibility not to overstep the state rituals. Do you agree that it is important to fulfill one’s own responsibility? What will a class be like if some classmates do not do their share or take their responsibility seriously?

Chu Công soạn ra 6 loại chế độ quan chức, là muốn vua tôi trên dưới đều cần tuân thủ nghiêm chức trách thân phận của mình, không được có những hành vi vượt quá lễ chế. Bạn cho rằng giữ vững chức trách của mình có quan trọng không? Nếu các bạn học trong lớp hoặc cán bộ lớp không làm tròn bổn phận của mình, thì không khí lớp học sẽ như thế nào?

2. Bạn có để ý tới các lễ tiết trong cuộc sống hàng ngày hay không? Ví như các phương diện ăn, mặc ở, đi lại, hôn nhân, tang lễ, … Bạn cảm thấy những lễ tiết cơ bản nào không thể bỏ qua được?

In our daily lives, what are some basic rituals or courtesies we should not overlook? For example, when attending to daily routines, or attending a wedding or a funeral, what should we pay attention to?

Câu chuyện Tăng Tử thay chiếu

Zeng Zi, who had a serious illness, lay down on a bed. His disciples, Yue Zheng and Zi Chun sat beside his bed, and his sons, Zeng Yuan and Zeng Shen, sat at the foot of his bed. A young boy sat in the corner, holding a candle. 

Tăng Tử lâm bệnh nặng nằm trên giường, học trò của ông là Nhạc Chính và Tử Xuân ngồi dưới, con trai Tăng Nguyên và Tăng Thân ngồi chỗ dưới chân giường. Có một đứa trẻ ngồi ở góc nhà cầm cây nến.

The young boy accidentally discovered that under Zeng Zi’s body was a gorgeous clear bamboo mat that only a high-ranking official was supposed to use. He thus uttered some compliments about it; Zi Chun stopped him from talking at once. Hearing this, Zeng Zi said alarmingly, “Ah! Yes. It is a gift from Ji Sun. I had not changed it. Yuan, hold me up and change the bamboo mat.”

Đứa trẻ vô tình phát hiện Tăng Tử nằm trên tấm chiếu trúc hoa lệ và êm ái chỉ có quan lớn mới dùng. Nó liền thốt lên lời khen ngợi, Tử Xuân vội vã ngăn không cho nó nói tiếp. Tăng Tử nghe thấy vậy, kinh hoàng nói: “Gì vậy! Đúng rồi, đó là Quý Tôn đã tặng cho ta. Ta vẫn chưa trả lại, Nguyên hãy đỡ ta dậy thay chiếu khác đi”.

Zeng Yuan replied, “You are suffering from serious illness. It is better not to move your body now. Let’s wait till dawn. I will definitely change it as requested.” Zeng Zi said, “You love me no more than the young boy. A gentleman loves people with virtue, but a villain loves people with appeasement and indulgence. What else can I ask for? I will be satisfied if I can die following the correct path.” 

Tăng Nguyên nói: “Cha đang bệnh nặng, không nên di chuyển nhiều. Đợi đến khi trời sáng, con nhất định sẽ thay chiếu theo lời cha”. Tăng Tử nói: “Con yêu thương ta cũng không nên giống như đứa trẻ. Quân tử lấy đức phục người, tiểu nhân thì nhân nhượng nuông chiều để làm vui lòng người. Ta còn có gì để mong cầu nữa đây? Ta có thể đắc chính đạo mà chết là đủ lắm rồi”.

Zheng Zi’s disciples and sons hurried to replace the mat. Zeng Zi passed away as he lay down calmly on the bed.

Thế là, họ bèn mau chóng thay chiếu cho Tăng Tử. Thay xong chiếu, Tăng Tử chưa nằm xuống thì đã qua đời. Đây chính là câu chuyện “Tăng Tử thay chiếu”.

Phim hoạt hình:

videoinfo__video2.dkn.tv||74f5dc3e8__

 

Câu hỏi thảo luận:

1. Tăng Tử vì sao nhất định đòi thay chiếu?

Why did Zeng Zi insist on changing the mat?

2. Do you think moral standards change with time?

Bạn cho rằng tiêu chuẩn đạo đức của con người có thể thuận theo sự thay đổi của thời đại mà thay biến đổi không?

Theo Chánh Kiến