Văn hóa

Tin Mới Văn hóa

Đêm trở gió

Đêm trở gió

Mặt đất sẽ se lại những nỗi đau, ủ ấm những mạch sống âm thầm... Thế là đã qua một đợt nắng nghịch mùa. Giờ đây làng quê nghiêng mình trong đêm trở gió. Buổi ...

Quả báo của ác khẩu

Quả báo của ác khẩu

Người xưa có câu: "Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng" đủ để thấy sức mạnh của một lời nói là to lớn đến nhường nào. Đôi khi đùa ...

Dẫn dụ tà dâm phải chịu ác báo

Dẫn dụ tà dâm phải chịu ác báo

Duyên phận vợ chồng là Thiên định. Người xưa vô cùng xem trọng và đề cao các giá trị văn hóa truyền thống, luân lý đạo đức, danh tiết con người. Đối với quan hệ vợ chồng và ...