Trung Quốc chưa mạnh tay ngăn dòng chảy fentanyl đến Hoa Kỳ

Trung Quốc chưa mạnh tay ngăn dòng chảy fentanyl đến Hoa Kỳ

Các quy định về sản xuất dược phẩm và hóa chất của Trung Quốc không đầy đủ đã làm cản trở việc ngăn chặn dòng chảy opioid cũng như fentanyl sang Hoa Kỳ. Nhóm opioid là thuốc giảm đau có tính chất gây nghiện, fentanyl là ...

Phán quyết của tòa La Hay về Biển Đông rất hữu dụng

Phán quyết của tòa La Hay về Biển Đông rất hữu dụng

Quyền Chánh án Tòa án Tối cao Philippines Antonio Carpio bác bỏ tuyên bố gần đây của Điện Malacañang (dinh Tổng thống) rằng "không có quyền lực nào trên trái đất" có thể thi hành phán quyết của tòa án trọng tài của Liên Hiệp ...

Kết thúc

Không còn trang để tải