Trường ơi em đã đi xa

Nhớ năm học, nhớ diết da mùa hè.

Trời xanh đầy ắp tiếng ve

Có gì náo nức mùa hè, bạn ơi.

Trời xanh đầy ắp tiếng ve / Có gì náo nức mùa hè, bạn ơi.
Trời xanh đầy ắp tiếng ve / Có gì náo nức mùa hè, bạn ơi.

Nhớ về kỷ niệm xa xôi

Lòng em thêm mãi bồi hồi khi xa

Con đường đến lớp đây mà

Những bông điệp nhỏ trắng ngà như mưa.

Cổng trường ơi, nhớ khi xưa

Em cùng bè bạn những trưa học về

Cổng trường ơi, nhớ khi xưa / Em cùng bè bạn những trưa học về
Cổng trường ơi, nhớ khi xưa / Em cùng bè bạn những trưa học về

Chao ơi! Da diết mùa hè

Bâng khuâng cả tiếng còi xe chiều này

Mùa hoa phượng đỏ năm nay

Qua trường cũ nhớ một ngày hè sang…

Mai em từ biệt trường làng

Làm con chim nhỏ rộn ràng bay đi

Sắc hoa phượng đỏ thầm thì

Lòng em còn mãi những gì em yêu!

Sắc hoa phượng đỏ thầm thì / Lòng em còn mãi những gì em yêu!
Sắc hoa phượng đỏ thầm thì / Lòng em còn mãi những gì em yêu!

Hè ơi muốn nói bao điều

Mà sao Phượng đỏ nở nhiều như mây?

Nâng chùm hoa phượng trên tay

Tình yêu em, tự nơi này lớn lên.

Nâng chùm hoa phượng trên tay / Tình yêu em, tự nơi này lớn lên.
Nâng chùm hoa phượng trên tay / Tình yêu em, tự nơi này lớn lên.

Sóng Biển