Rồi sẽ về đâu những tháng ngày
Nhân sinh là mộng thoáng mây bay
Oán ân được mất xin bỏ lại
Hà cớ đau buồn trong đắng cay

Rồi sẽ về đâu những tháng ngày. Nhân sinh là mộng thoáng mây bay. (Ảnh: Pinterest.com)

Cứ mở lòng ra tươi vui sống
Buông bỏ tham sân ..ấy lại hay
Thênh thang đường đạo đang chờ đợi
Vạn kiếp chờ trông chỉ lúc này.

Cứ mở lòng ra tươi vui sống. Buông bỏ tham sân ..ấy lại hay. ( Ảnh: Pinterest.com)

Pháp Luân Đại Pháp – Chân Thiện Nhẫn
Đường về tiên giới rẽ ngàn mây
Cứu độ chúng sinh vượt đại kiếp
Tựu thành Giác Giả chính là đây

Kim Thoa/Hy vọng

Bài hát ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||b5f38a62e__