Trăng soi chênh chếch, gió hây hây
Trà tam, tửu tứ cuộc sum vầy
Nhấm nháp đậm đà bao tri kỷ
Nâng lên, hạ xuống, cạn lại đầy

Nhấm nháp đậm đà bao tri kỷ, nâng lên, hạ xuống, cạn lại đầy (Nguồn ảnh: haomoon.com)

Pha sạch cái tôi ở tại đây
Bốc hơi phiền muộn ở chốn này
Thanh lọc bao nhiêu điều lầm lỗi
Vị hương hạnh phúc lại ngất ngây…

Thanh lọc bao nhiêu điều lầm lỗi, vị, hương hạnh phúc lại ngất ngây… (Nguồn ảnh: Chinahao.com)

Bá Đức