Vạt nắng vọng về cố xứ
Bên đồi lữ thứ chim di
Bơ vơ một chén cô liêu
Nhặt sầu nắng hạ, chia ly thuở nào

Bơ vơ một chén cô liêu, nhặt sầu nắng hạ, chia ly thuở nào (Ảnh: Flickr)

Lá nhớ xanh xao đỉnh núi
Rớt vài sợi tủi hàn sương
Tiếng ve nửa khúc đoạn trường
Cài lên thân phượng sân trường biệt ly

Lá nhớ xanh xao đỉnh núi, rớt vài sợi tủi hàn sương (Ảnh: picssr.com)

Nắng hạ rớt vườn sỏi đá
Bạc đầu khách lạ lìa quê
Xứ người ta đếm dấu đời
Gom tia nắng hạ, vắt lời cố tri

Tường Vi

Xem thêm: