Tết con không có điều kiện về quê
Con xin phép được khấn qua điện thoại*
Hàng xóm con đang mở loa trước mộ
Lòng thành này tiên tổ chứng giám cho

Tết trong này nhà con chưa được to
Từ Bắc vào Nam còn nhiều khốn khó
Chỉ hiếu thảo trước thánh nhân, tiên tổ
Trong tâm con chưa vơi cạn bao giờ

Ảnh: Thể thao – Văn hóa

Qua điện thoại con vẫn nghe được gió
Rét căm căm cong ngọn cỏ mộ phần
Xin thắp nén nhang thơm hồn xứ sở
Con lạy ông bà, lạy cả trời xanh

Xin ông bà phù hộ mọi chúng sinh
Tiếp sức mạnh cho cháu con tấn tới
Qua điện thoại con cúi đầu mong mỏi
Dưới suối vàng ông bà mãi ngàn năm…

Chú thích:

* Chứng kiến một người bà con đang ở Tp.Hồ Chí Minh (do chưa có điều kiện về quê ăn Tết) khấn vái ông bà ở Nam Định qua điện thoại, tác giả xúc động viết bài thơ này.

Từ Khóa: