Thế sự dường như đã đổi ngôi
Nhân gian mải miết những cuộc chơi
Tàn canh mộng tỉnh, người chưa tỉnh
Vạn kiếp bôn ba nẻo luân hồi.

Được mất hơn thua một kiếp người
Lợi tình tranh đấu chẳng buông lơi…
Con người khó thoát vòng sinh tử.
Vũ trụ dường như đã an bài…

(Ảnh minh họa: Nghệ thuật Chân – Thiện – Nhẫn).

Chuyển luân Thánh Vương hạ thế gian
Chính lại càn khôn, chính bạo tàn.
Những ai hồi hướng Chân – Thiện – Nhẫn
Mang lại phúc lành, sự bình an.

Những kẻ che trời dối gạt dân
Đạp lên truyền thống, phỉ báng Thần
Thiên đường mở cửa xa tầm với
Địa ngục không mời lại sa chân.

(Ảnh minh họa: Chánh Kiến Net).

Thời khắc này đây tại thế gian
Đại kịch thiên thu sắp hạ màn
Tương lai kẻ ác theo đào thải
Người mang thiện niệm được bình an.

Tịnh Vân

Clip hay:  Thiên tai, Nhân họa hay khủng hoảng niềm tin?

videoinfo__video3.dkn.tv||089697873__