Mười lăm năm một bước đường
Ðau lòng lữ thứ đoạn trường Cha ơi
Ðêm dài tưởng tượng Cha ngồi
Gối cao tóc trắng rã rời thân con

Mười lăm năm một bước đường, đau lòng lữ thứ đoạn trường Cha ơi (Ảnh: wallpaperflare.com)

Phù sinh một kiếp chưa tròn
Chiêm bao cánh hạc hãi hùng thiên cơ
Tuần trăng cữ nước tình cờ
Lạc loài du tử mắt mờ viễn phương

Tuần trăng cữ nước tình cờ, lạc loài du tử mắt mờ viễn phương (Ảnh: getlink.pro)

Tàn canh mộng đổ vô thường
Bơ vơ quán trọ khói hương đọa đày.

Tuệ Sỹ