Sạch làu vọng niệm bẩn dơ

Ai đưa ta

Về với tuổi thơ tháng ngày

Xanh sông, xanh cả chân mây

Làng quê bên ấy,

đồng này bên ta

Lúa đang vàng ửng nơi xa

Vàng đang lan tới,

bao la,

mùa về…

ve voi tuoi tho 1

La Vinh