Ngô non lên mướt mưa đêm lạnh
Nắng vàng lấp lửng tận ngoài đê
Có đàn cò trắng sau rừng cọ
Ngán nỗi rong chơi ngượng ngập về

Núi lẫn sắc trời sông nối mây
Măng nhô ấm bụi mận xanh cây
Lao xao nghiêng nón phiên chợ bến
Cành gạo đỏ bừng hoa chớm say

Ngô non lên mướt mưa đêm lạnh, nắng vàng lấp lửng tận ngoài đê (Ảnh: picturesboss.com)

Mình gặp lại mình bao đổi thay
Lối về xóm cũ tím xoan bay
Gầu va giếng đá bờ duối mọng
Đất đỏ nắng se lớp sỏi gầy.

Lòng ngỡ chai lỳ bỗng hoang mang
Lần đầu mong chậm chuyến đò ngang
Lơ mơ trên cỏ say ong mật
Cúc dại bờ sông lấm tấm vàng.

Lòng ngỡ chai lỳ bỗng hoang mang, lần đầu mong chậm chuyến đò ngang (Pinterest)

Duy Thông