Buổi sáng tinh mơ
Trên sân quê ta
Có cây si già
Có cây đa mát
Có hạt gạo thơm
Nồi cơm nếp dẻo

Tay Cụ kheo khéo
Luyện tập chuyên cần
Thẳng hàng trên sân
Bước chân nhè nhẹ
Động tác khe khẽ
Mà lại thấm sâu
Xanh xanh tàu lá
Ngà ngà chòm râu

Có cây si già, có cây đa mát… (Ảnh: apttravel.com)

Cụ chăm luyện tập
Cụ đâu có già
Đọc thơ ngân nga
Giọng ca trong trẻo

Tay Cụ kheo khéo
Dạy bảo cháu con
Bánh dày phải tròn
Bánh chưng vuông góc

Bánh dày phải tròn, bánh chưng vuông góc (Ảnh: goingo.com)

Còn bao sức vóc
Ít tóc trên đầu
Cụ dành chăm sóc
Thế hệ mai sau.

Nguyệt Nguyễn