Trần gian một cõi muôn màu
Ai hay thế sự u sầu, tang thương
Thời buổi hỗn loạn, nhiễu nhương
Dối lừa, đố kị ai lường được đây

Trần gian một cõi muôn màu, ai hay thế sự u sầu, tang thương (Ảnh: Pinterest)

Luẩn quẩn mãi với vòng vây
Gồng mình xé toạc chân mây cõi lòng
Vô thường giả tạm hư không
An nhiên tự tại, lòng không động lòng…

Vô thường giả tạm hư không, an nhiên tự tại, lòng không động lòng… (Ảnh: pikony.com)

Thư Thùy

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||4beb7acf0__

Ad will display in 09 seconds