Mưa từ ngoài bể mưa vô
Mưa ngang núi Ngự lô xô trắng trời?
Mưa dốc bắc dội xuống đời
Mưa ngược nam gió bời bời sũng mưa?

Mưa rơi buổi sáng ngập trưa
Mưa dìu dập tối, mưa đưa đón chiều?
Mưa khi ít, mưa lúc nhiều
Mưa dầm dề nhuộm những điều xa xưa?

Mưa từ ngoài bể mưa vô, mưa ngang núi Ngự lô xô trắng trời? (Nguồn ảnh: pinterest)

Tràng Tiền mưa xéo gió lùa
Thiên Mụ chan tiếng chuông chùa mưa sa?
Mưa theo Vĩ Dạ nhạt nhòa
Mưa về Gia Hội trắng tà áo ai?

Bao nhiêu hương của hoa nhài
Mưa neo xuống đất cứ bay vào nhà?
Đêm mưa Cồn Hến thật thà
Mồ hôi mây vã như là nước mưa?

Tràng Tiền mưa xéo gió lùa, Thiên Mụ chan tiếng chuông chùa mưa sa? (Nguồn ảnh: mytour.vn)

Nắng ơi! Thấm hết Huế chưa
Mùi da thịt Huế hương mưa gió Lào?
Chắt giọng mưa Huế ngọt ngào
Gội trầm lắng Huế bước vào thanh cao?

Nguyễn Quốc Văn

Từ Khóa: