Lọc sương sớm
Lọc nắng chiều, lọc tối
Lọc đêm khuya
Lọc gà gáy bình minh…

Lọc tí tách
Lọc người chờ, người đợi
Hương cà phê
Không lọc trắng nổi mình!

Hương cà phê, không lọc trắng nổi mình ! (Ảnh: wallimpex.com)

Lọc mê tỉnh
Lọc thân tình, quen lạ
Người lọc người
Giữa trong đục nhân gian!

Trời lọc đắng
Lọc cay rồi lọc chát
Nhấp ly đời
Nhân quả mật ánh trăng…

Nhấp ly đời, nhân quả mật ánh trăng… (Ảnh: acafeole.com)

Nguyễn Quốc Văn