Mây xanh xanh lắm ngày nắng nhạt 
Gió lạnh se se lúc giao mùa
Bàn tay khô ráp đời cơm áo
Héo cả môi cười bởi gió mưa

Ngắm bầu trời xanh ta tự hỏi, tiên giới nơi đâu mới là nhà? trăm năm
(Ảnh: pinosy.com)

Trăng cuối mùa đông mờ giữa sương
Mắt dõi xa xăm ở cuối đường
Trăm năm tìm mãi chừng nghe mỏi
Mới hiểu nhân sinh kiếp vô thường

Thơ hay ngày tết, trăm năm
(Ảnh: vantho.net)

Cành khô đã điểm vài nụ nhỏ
Ẩn hiện trong sương những ánh hồng
Kiên trì gió tuyết Đào khoe sắc
Mạnh mẽ vươn mình đón nắng xuân

KT m