Khúc đoạn đời an bài có định số
Cảnh vui tươi dài ngắn được bao lâu?
Bão mưa dầm dài giọt bao năm ấy
Vẫn còn thấy phủ mờ biết bao lâu

Khúc đoạn đời an bài có định số, cảnh vui tươi dài ngắn được bao lâu? (Ảnh: gooread.com)

Hỏi ai chia ai gánh khúc đường sầu
Dài thời gian lạnh lòng đã bao lâu
Khúc đường vắng đêm buồn ngập ngừng ấy
Vẫn kéo dài bao năm biết nói sao

Hỏi ai chia ai gánh khúc đường sầu, dài thời gian lạnh lòng đã bao lâu (Ảnh: Pinterest)

Đã trôi qua thời gian chẳng ngọt ngào
Một mình thân lạnh lùng lạnh biết bao
Bão tố mưa gợn nguồn còn lắm lúc
Khúc đường đời nhiều lúc thấy nghẹn ngào

Thành Trương

Clip ý nghĩa: 

videoinfo__video3.dkn.tv||b99d0edf1__

Ad will display in 09 seconds