Kẻ ở người đi lắm đoạn trường
Mây sầu tê tái bến Tầm Dương
Câu thơ lệ ứa tình Tư Mã
Khúc nhạc lòng đau phận má hường

Câu thơ lệ ứa tình Tư Mã, khúc nhạc lòng đau phận má hường (Ảnh: pintower.com)

Cảnh vắng trăng tàn niềm cố quận
Tơ chùng rượu cạn nỗi tha hương
Sông sâu rờn rợn dòng đời chạy
Sóng bạc bồi hồi nợ vấn vương!

Sông sâu rờn rợn dòng đời chạy, sóng bạc bồi hồi nợ vấn vương! (Ảnh: sohu.com)

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||8d12f6814__

Ad will display in 09 seconds