Mộng ảo danh hư có ích chi…
Xa hoa hào nhoáng muôn phiền não
Hữu cầu như ý tâm bất định.
Tĩnh tâm buông nhẹ vạn sự thông.

Hữu cầu như ý tâm bất định, tĩnh tâm buông nhẹ vạn sự thông. (Ảnh: sohu.com)

Lắm lượt vương sầu vi vị kỉ,
Bao lần nhận khổ bởi kiêu kì…
Thấu rõ nhân sinh hiểu ân oán.
Sửa đồi tính tình tránh thị phi.

Thấu rõ nhân sinh hiểu ân oán, sửa đồi tính tình tránh thị phi. (Ảnh: sohu.com)

Việt Hùng

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||164c40544__

Ad will display in 09 seconds