Ngày em đến
Hoa sen tràn cửa Phật
Từ bi lòng ta
Của kiếp con người

Thơ tôi nhắc
Chân người không vội
Xin về đây
Mây trắng nắng trên môi…

Ngày người nhắc
Để chiều nay san nửa…
Chút hương sen
Tịnh độ của trăm năm

Ngày em đến, hoa sen tràn cửa Phật (Ảnh: saotoday.net)

Tay ta nắm
Vòng luân hồi sinh sắc
Sông núi em qua
Cũng chẳng hư không

Ngày người đến
Đàn hạc về Bến nhớ
Tiếng trong veo
Khua khoảng lặng trong hồn

Cửa Phật đấy
An lành mây ngũ sắc
Người bên sen…
Hoa líu ríu ai mong?

Tiếng trong veo, khua khoảng lặng trong hồn (Ảnh: infonet.vn)

Thái Thăng Long

Xem thêm: