Ảo mộng tàn phai hết tháng ngày.
Người xưa bến cũ khuất trời mây.
Đường đời muôn nẻo vạn chông gai
Về thăm chốn cũ, khúc bi sầu.

Lối cũ chơi vơi hồn lữ khách.
Xao xác lá vàng, bến quạnh hiu.
Chạnh buồn, nhớ buổi chia ly ấy.
Nâng chén rượu sầu, lệ ướt mi.

Ảo mộng tàn phai hết tháng ngày, người xưa bến cũ khuất trời mây. (Ảnh: diehua.com)

Đường trần sương khói, tựa chiêm bao.
Dừng chân bến cũ, ngỡ hôm nào.
Thuyền neo bến đợi, người đâu thấy.
Đau lòng lữ khách, phút chia tay.

Đường trần còn xa lắm ai ơi.
Ba chìm bảy nổi bốn phương trời.
Chiều nay ai đứng chờ nơi ấy.
Lãng đãng khói sương, lạnh vai gầy.

Đường trần còn xa lắm ai ơi, ba chìm bảy nổi bốn phương trời. (Ảnh: Pinterest)

Quốc Ân

Xem thêm: