Mùa hạ mưa rơi giọt nắng tắt
Đau buồn một tiếng khóc bi ai
Nước mưa ướt sũng hai vai
Pha dòng nước mắt cho ai thương buồn

Nước mưa ướt sũng hai vai, pha dòng nước mắt cho ai thương buồn (Ảnh: Stalkram.com)

Mùa hạ bến mưa tuôn nước đổ
Lạ lùng có phải chuyện ngẫu nhiên
Khóc thương những kẻ dối gian
Lưới trời lồng lồng làm sao trốn thoát

Khóc thương những kẻ dối gian, lưới trời lồng lồng làm sao trốn thoát

Quét bụi trần mưa rơi lã chã 
Sấm rội vang ác nhân giật mình
Màu hoa cũ vẫn thơm hương 
Cơn mưa định sẵn, xanh vùng đất khô…

Hạ Dương