Anh còn ở mãi phương trời nào đây
Nơi nào anh cũng dễ say
Nơi nào cũng sẵn vòng tay đợi chờ
Sông kia vốn có đôi bờ.

Nơi nào cũng sẵn vòng tay đợi chờ. Sông kia vốn có đôi bờ. (Ảnh: Wikipedia.org)

Bên mía thì lở bên ngô thì bồi
Bên nào cũng muốn sang chơi
Bên lở mía ngọt bên bồi ngô non
Mặc ai trông đợi mỏi mòn
Bến trong cứ đậu be tròn cứ xanh.

Đoàn Thị Lam Luyến